Osobnosti navštívili choré deti

Milan Bartovič a Juraj MikúšOsobnosti na návšteve v Detskom kardiocentreJuraj MikúšMilan BartovičMilan BartovičMilan Bartovič a Juraj Mikúš Osobnosti na návšteve v Detskom kardiocentreOsobnosti na návšteve v Detskom kardiocentreOsobnosti na návšteve v Detskom kardiocentreOsobnosti na návšteve v Detskom kardiocentre

Osobnosti na návšteve v Detskom kardiocentre

Osobnosti na návšteve v Detskom kardiocentre.