Quantcast
 

Otvor srdce, daruj knihu pre Ukrajinu

Trenčianska nadácia spustila projekt Otvor srdce, Trenčianska nadácia spustila projekt Otvor srdce, Trenčianska nadácia spustila projekt Otvor srdce, Trenčianska nadácia spustila projekt Otvor srdce, Trenčianska nadácia spustila projekt Otvor srdce,

Trenčianska nadácia spustila projekt Otvor srdce,

Na snímke utečenkyne z Ukrajiny listujú v rozprávkových knihách v ukrajinskom jazyku, ktoré vytlačila a darovala Trenčianska nadácia v Trenčíne v utorok 26. apríla 2022.