Otvorenie 22. letnej deaflympiády v Sofii

22. ročník deaflympiády22. ročník deaflympiády22. ročník deaflympiády22. ročník deaflympiády22. ročník deaflympiády

22. ročník deaflympiády

Zo slávnostného otváracieho ceremoniálu 22. letnej deaflympiády v bulharskej metropole Sofia 26. júla 2013.