Otvorenie Českého domu v Bratislave

Otvorenie Českého domu v BratislaveOtvorenie Českého domu v BratislaveOtvorenie Českého domu v BratislaveOtvorenie Českého domu v BratislaveOtvorenie Českého domu v Bratislave

Otvorenie Českého domu v Bratislave

Na snímke zľava riaditeľ agentúry CzechTourism Jan Herget, riaditeľka Českého centra v Bratislave Vilma Anýžová a zástupca veľvyslanctva Českej republiky v SR Pavel Sladký počas otvorenia Českého domu v Bratislave 16. novembra 2019.