Otvorenie komunitného centra v Sabinove

Otvorenie komunitného centra v SabinoveOtvorenie komunitného centra v SabinoveOtvorenie komunitného centra v SabinoveOtvorenie komunitného centra v SabinoveOtvorenie komunitného centra v Sabinove

Otvorenie komunitného centra v Sabinove

Na snímke krátky kultúrny program pri príležitosti otvorenia nového multifunkčného komunitného centra v Sabinove 6. augusta 2015. Prítomní boli splnomocnec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a primátor mesta Sabinov Peter Molčan.