Otvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematológie v NOÚ

Otvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematolóOtvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematolóOtvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematolóOtvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematolóOtvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematoló

Otvorenie zrekonštruovaného Oddelenia onkohematoló

Na snímke prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a Národného onkologického ústavu (NOÚ) Ľuboš Drgoňa počas slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Oddelenia onkohematológie I. v Národnom onkologickom ústave v Bratislave 7. augusta 2019.