Pancierový vlak Štefánik

Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik Pancierový vlak Štefánik

Pancierový vlak Štefánik

Pancierový vlak Štefánik - jediný povstalecký pancierový vlak na svete, ktorý bol zrekonštruovaný do autentickej podoby.