Písomné maturity

maturity maturanti škola trieda skúšky maturitnématurity maturanti škola trieda skúšky maturitnématurity maturanti škola trieda skúšky maturitnématurity maturanti škola trieda skúšky maturitnématurity maturanti škola trieda skúšky maturitné

maturity maturanti škola trieda skúšky maturitné

Týždeň písomných maturít sa začal aj na Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša, 12. marca 2019 v Trenčíne.