Počasie bičuje Slovensko

Vyliaty potok SuchlicaVyliaty potok SuchlicaHladina potoka v TužinePrevrátený kamión v BratislaveSituácia v obci Horovce

Prevrátený kamión v Bratislave

Z dôvodu silného bočného vetra došlo na Prístavnom moste v smere do Petržalky k prevráteniu kamióna (na snímke) a následnému úniku kvapaliny. Bratislava, 4. februára 2020.