Pochod proti rakovine prsníka

Pochod proti rakovine prsníkaPochod proti rakovine prsníkaPochod proti rakovine prsníkaPochod proti rakovine prsníkaPochod proti rakovine prsníkaPochod proti rakovine prsníka

Pochod proti rakovine prsníka

Piaty ročník Avon Pochodu proti rakovine prsníka sa konal 15. júna 2013 v Bratislave. Avon Pochod proti rakovine prsníka je charitatívne podujatie, ktoré symbolizuje vyjadrenie podpory a spolupatričnosti v boji proti rakovine prsníka. Jeho cieľom je tiež získavanie finančných prostriedkov určených na projekty zamerané na boj proti tomuto zákernému ochoreniu. Na snímke účastníci pochodu na Námestí Eurovea, Maroš Kramár, Daniela Peštová, Zlatica Puškárová, Kveta Horváthová, Henrieta Mičkovicová, Martin Pyco Rausch, Nora Beňačková, Ada Straková, Alena Heribanová a Karin Habšudová.