Prehliadka Pružinskej Dúpnej jaskyne

Prehliadka Pružinskej Dúpnej jaskynePrehliadka Pružinskej Dúpnej jaskynePrehliadka Pružinskej Dúpnej jaskynePrehliadka Pružinskej Dúpnej jaskynePrehliadka Pružinskej Dúpnej jaskyne

Prehliadka Pružinskej Dúpnej jaskyne

Pružinská Dúpna jaskyňa bola podľa zistenia archeológov osídlená už v mladšej kamennej dobe. Na snímke návštevníci počas prehliadky jaskyne. V Pružinej 12. júla 2020.