Protest proti súdnej mape v Bratislave

Protest proti súdnej mape v BratislaveProtest proti súdnej mape v BratislaveProtest proti súdnej mape v BratislaveProtest proti súdnej mape v BratislaveProtest proti súdnej mape v Bratislave

Protest proti súdnej mape v Bratislave

Na snímke protest zamestnancov sudcov Krajského súdu v Bratislave k navrhovanej reforme súdnej mapy pred Ministerstvom spravodlivosti SR v Bratislave 13. októbra 2021.