Protest Za slušné Slovensko v Banskej Bystrici

Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v BanskProtestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v BanskProtestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v BanskProtestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v BanskProtestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Bansk

Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Bansk

Zhromaždenie občanov "Za slušné Slovensko - predvečer svadby" v Banskej Bystrici 4. mája 2018. K protestu sa pridali aj farmári, ktorí prišli na banskobystrické námestie na niekoľkých traktoroch (na snímke sa prihovárajú k zhromaždeniu).