Protest Za slušné Slovensko v Bratislave

Ján Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protestJán Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protest

Ján Kuciak, predvečer, svadba, Bratislava, protest

Na snímke Pochod "Za slušné Slovensko - predvečer svadby" na Námestí SNP 4. mája 2018 v Bratislave.