Prvý cyklus projektu JA Základy podnikania úspešne ukončený