Rekonštrukcia chaty Lajoška

Chata Lajoška zo dňa 29. januára 2019 a  19. júna Chata Lajoška zo dňa 29. januára 2019 a 19. júna 2Rekonštrukcia chaty LajoškaRekonštrukcia chaty LajoškaRekonštrukcia chaty Lajoška

Chata Lajoška zo dňa 29. januára 2019 a 19. júna 2

Turistická chata „Lajoška“ je od 14. apríla 2020 zatvorená pre rekonštrukciu. Lajoška, obľúbené miesto košických turistov, je postavená na Prednej holici vo výške 908 m n. m. (na mape Predné holisko) v Slovenskom rudohorí, časti Volovské vrchy. Okolo chaty prechádza naša najvýznamnejšia diaľková turistická trasa, červenou značkou vyznačená Cesta hrdinov SNP od Dukly po Devín. Pod chatou je pietne miesto pri zrubovej kaplnke. Pôvodná chata bola postavená v roku 1914. Koncom 1. svetovej vojny bola poškodená. V roku 1919 tu prebiehali boje medzi vojskami Maďarskej republiky rád a československým vojskom. Počas 2. svetovej vojny tu pôsobili maďarskí hraničiari, partizáni a napokon ju 30. decembra 1944 vypálili Nemci. Lajoška na území Mestských lesov Košice tak bola viackrát prestavaná, menila sa jej podoba a menili sa aj jej majitelia. Posledným majiteľom chaty je PD Klatov, a. s. so sídlom v obci Nižný Klátov, ktorý sa pustil do terajšej prestavby chaty. Na kombosnímke vpravo je Chata Lajoška zo dňa 29. januára 2019. V Košiciach 19. júna 2020.