Rekonštrukcia Dómu sv. Alžbety v Košiciach

Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety Dóm Sv. Alžbety

Dóm Sv. Alžbety

Zatraktívniť Košice prostredníctvom rekonštrukcie a reštaurátorských prác v interiéri Dómu sv. Alžbety a jeho južnej – Matejovej veže, je cieľom investičného projektu neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty. Na snímke reštaurátorské práce v interiéri Dómu sv. Alžbety.