Rekonštrukcia mosta v Strážskom

Rekonštrukcia mosta v StrážskomRekonštrukcia mosta v StrážskomRekonštrukcia mosta v StrážskomRekonštrukcia mosta v StrážskomRekonštrukcia mosta v Strážskom

Rekonštrukcia mosta v Strážskom

Na snímke búracie práce na moste cez rieku Laborec v Strážskom v okrese Michalovce 30. februára 2020. Štrnásteho októbra 2019 došlo k odlomeniu časti nosníka mosta cez rieku Laborec medzi mestom Strážske a miestnou časťou Krivošťany. Most je provizórne premostený pre osobnú dopravu a bude zrekonštruovaný.