Quantcast
 

Rekonštrukcia Národného onkologického ústavu

Rekonštrukcia Národného onkologického ústavuRekonštrukcia Národného onkologického ústavuRekonštrukcia Národného onkologického ústavuRekonštrukcia Národného onkologického ústavuRekonštrukcia Národného onkologického ústavu

Rekonštrukcia Národného onkologického ústavu

Oddelenie klinickej onkológie A, ktoré je súčasťou II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave, prešlo kompletnou rekonštrukciou.