Rekonštrukcia Slavínu

SlavínPodzemie SlavínuObradná miestnosť na SlavíneObrdaná miestnosť na SlavínePodzemie Slavín

Slavín

Na snímke rekonštrukčné práce zamerané na obnovu Pamätníka Slavín, ktorý je najväčším vojnovým pamätníkom v strednej Európe v Bratislave 10. júla 2020.