Reštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia oltára Majstra Pavla

Reštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia olReštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia ol

Reštaurátorský prieskum ukáže rozsah poškodenia ol

Na snímke pracovník Oblastných reštaurátorských ateliérov v Levoči Tomáš Čarný čistí vo výške asi 18 metrov nad zemou od nečistôt najvyššiu časť hlavného dreveného oltára Majstra Pavla v Kostole sv. Jakuba v Levoči.