RETAIL INNOVATIONS conference

Sprava: Ronny Max a Martin KadlečekPartneri 2. ročníka RETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRETAIL INNOVATIONS conferenceRonny MaxRETAIL INNOVATIONS conferenceREMODELING – SKÚSENOSTI A NÁZORY PROFESIONÁLOV3. BLOK: HR – ĽUDIA V KAMENNEJ PREDAJNIRETAIL INNOVATIONS conferenceOdovzdávanie ocenenia: Užitočná retailová inovácia

RETAIL INNOVATIONS conference

Martin Kadleček, MDI.SK, Výkonný riaditeľ a organizátor konferencie