Rómovia z Breznice si obydlia postavia sami

Rómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, BreznicaRómovia, Breznica

Rómovia, Breznica

Budúci nájomníci troch rodinných domov zľava Emil Bartko, Jozef Cina a Eduard Moskaľ pri základnom kameni. Breznica 8. apríla 2014.