Rybárska sezóna zahájená

Odlov ohrozených rýb udicou na Ružinskej priehradeOdlov ohrozených rýb udicou na Ružinskej priehradeOdlov ohrozených rýb udicou na Ružinskej priehradeOdlov ohrozených rýb udicou na Ružinskej priehradeOdlov ohrozených rýb udicou na Ružinskej priehrade

Odlov ohrozených rýb udicou na Ružinskej priehrade

Najväčšia vodná nádrž v Novohrade Ružiná je už vypustená na najnižšiu možnú úroveň na prežitie rýb a po výlove ju čaká generálna oprava. Z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny, Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb udicou a ich prepravu do inej vhodnej lokality. Na snímke rybári pri odlove rýb udicou na VN Ružiná 16. mája 2020.