Samospráva plánuje od štátu kúpiť hrad Šomoška

Samospráva plánuje od štátu kúpiť hrad ŠomoškaSamospráva plánuje od štátu kúpiť hrad ŠomoškaSamospráva plánuje od štátu kúpiť hrad ŠomoškaSamospráva plánuje od štátu kúpiť hrad ŠomoškaSamospráva plánuje od štátu kúpiť hrad ŠomoškaSamospráva plánuje od štátu kúpiť hrad Šomoška

Samospráva plánuje od štátu kúpiť hrad Šomoška

Hrad Šomoška sa opätovne snaží získať do svojho vlastníctva obec Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec. Samospráva tentoraz už má súhlas dotknutých ministerstiev.