Slávna fotka vietnamského dievčatka zasiahnutého napalmom má 40 rokov

Slávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokovSlávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokov

Slávna fotka vietnamského dievčatka má 40 rokov

Nahé popálené dievčatko na čiernobielej fotografii spred 40 rokov sa stalo symbolom hrôz vietnamskej vojny a prispelo k ukončeniu jednej z rozhodujúcim vojen v amerických dejinách.