Slávnostný sľub slovenskej výpravy

Slovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympionici

Slovenskí olympionici

Zo slávnostného sľubu slovenskej výpravy na Hry XXX. olympiády v Londýne. Na snímke spoločná fotografia prezidenta SR Ivana Gašparoviča (uprostred) a slovenskej výpravy.