Slávnostný sľub slovenskej výpravy

Slovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympionici

Slovenskí olympionici

Na snímke vľavo strelkyňa Danka Barteková a vpravo rýchlostný kanoista Erik Vlček skladajú sľub slovenskej výpravy na Hry XXX. letnej olympiády v Londýne 10. júla 2012 v Bratislave.