Slávnostný sľub slovenskej výpravy

Slovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympionici

Slovenskí olympionici

Zo slávnostného sľubu slovenskej výpravy na Hry XXX. olympiády v Londýne. Na snímke prezident SR Ivan Gašparovič (vpravo) odovzdáva menovací dekrét strelcovi Jozefovi Göncimu 10. júla 2012 v Bratislave.