Slávnostný sľub slovenskej výpravy

Slovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympionici

Slovenskí olympionici

Zo slávnostného sľubu slovenskej výpravy na Hry XXX. olympiády v Londýne. Na snímke vpravo prezident SR Ivan Gašparovič odovzdáva menovací dekrét skokanke do diaľky Jane Velďákovej 10. júla 2012 v Bratislave.