Slávnostný sľub slovenskej výpravy

Slovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympioniciSlovenskí olympionici

Slovenskí olympionici

Na snímke zľava prezident SR Ivan Gašparovič a olympioničky - sestry Daniela a Janka Velďákové a osemstovkárka Lucia Klocová si pripíjajú po zložení slávnostného sľubu slovenskej výpravy na Hry XXX. olympiády v Londýne 10. júla 2012 v Bratislave.