Slávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 rokov

Slávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 roSlávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 ro

Slávny kalifornský most Golden Gate oslavuje 75 ro

Vojenské dvojplošníky preletujú ponad most Golden Gate v San Franciscu, po ktorom prechádzajú prví chodci na slávnostnom otvorení mosta 27. mája 1937. Jeden z najdlhších a najznámejších visutých mostov na svete oslavuje 75 rokov.