Slnečnice

SlnečniceSlnečniceSlnečniceSlnečniceSlnečniceSlnečnice

Slnečnice

Na snímke slnečnice ročné (Helianthus annuus) na poli pri obci Kožuchov v okrese Trebišov v stredu 17. júla 2013.