Smútiaci v Bangladéši po kolapse fabriky

Smútiaci v Bangladéši po kolapse fabrikySmútiaci v Bangladéši po kolapse fabrikySmútiaci v Bangladéši po kolapse fabrikySmútiaci v Bangladéši po kolapse fabrikySmútiaci v Bangladéši po kolapse fabrikySmútiaci v Bangladéši po kolapse fabrikySmútiaci v Bangladéši po kolapse fabriky

Smútiaci v Bangladéši po kolapse fabriky

Žena si zakrýva nos, aby necítila pach tiel, ktoré sú v márnici po tom, čo ich vytiahli spod trosiek spadnutej budovy v Bangladéši.