Spomienka na obete okupácie Československa

Spomienka na obete okupácie Československa Spomienka na obete okupácie ČeskoslovenskaSpomienka na obete okupácie Československa Spomienka na obete okupácie Československa Spomienka na obete okupácie Československa

Spomienka na obete okupácie Československa

Na snímke pietna spomienka na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pri pamätnej tabuli pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave 21. augusta 2019.