Sprievod vodníkov a varenie rybacej polievky

Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varienie polievky Vodnícky sprievod a varenie polievky

Vodnícky sprievod a varienie polievky

Pätnásty medzinárodný festival vodníkov, ktorý bol spojený s 9. ročníkom medzinárodnej súťaže vo varení rybacej polievky 9. júna 2012 v Bratislave.