Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v Kežmarku

Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v

Stan ako miesto prvého kontaktu pred nemocnicou v

Na snímke vojenský stan, ktorý slúži ako triáž na ochranu pacientov a zdravotníckeho personálu postavený pred nemocnicou v Kežmarku 2. apríla 2020.