Štefánska poľovačka

V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20

V Slanci v okrese Košice okolie sa 26. decembra 20

Poľovačky sa zúčastnilo 26 strelcov a 26 honcov. Ulovili dvoch diviakov a štyri líšky.