Sterilná maturita

Bez názvuSterilná maturitaSterilná maturitaSterilná maturitaSterilná maturita

Sterilná maturita

Študentka v ochrannom rúšku a ochranných rukaviciach odpovedá počas ústnej maturitnej skúšky, 25. mája 2020 na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Možnosť zabojovať o lepšiu maturitnú známku z cudzieho jazyka prejavilo záujem sedem študentov školy. Pre pandémiu nového koronavírusu sa v tomto školskom roku celoplošné písomné ani ústne maturity nekonajú.