Testovanie na Covid-19

koronavírus, testovaniekoronavírus, testovaniekoronavírus, testovaniekoronavírus, testovaniekoronavírus, testovanie

koronavírus, testovanie

Testovanie zahraničných študentov pred budovou Centra pre biomedicínu (BioMed) Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.