Testovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVID-19

Testovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVIDTestovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVIDTestovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVIDTestovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVIDTestovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVID

Testovanie Rómov v Hrabušiciach na ochorenie COVID

Štát pokračuje v testovaní obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na ochorenie COVID-19. Pomocou vojenských lekárov sa v sobotu 4. apríla 2020 realizovalo testovanie v obciach Smižany, Kecerovce, Doľany, Hrabušice, Zborov, Markušovce, v meste Trebišov a v piatok 3. apríla aj v obci Jarovnice. Pri testovaní bola prítomná aj nová splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková (uprostred), ktorá navštívila vybrané obce.