Tip na výlet: Obec Želiezovce

Tip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec ŽeliezovceTip na výlet: Obec Želiezovce

Tip na výlet: Obec Želiezovce

Želiezovský Soví zámoček postavený v klasicistickom slohu dodnes pripomína dobu, kedy v tomto malom mestečku na dolnom toku Hrona žil a tvoril rakúsky skladateľ Franz Schubert. V roku 1818 ho do Želiezoviec pozval gróf Ján Karol Esterházy. V Sovom zámočku, kde skladateľ počas svojho pobytu v Želiezovciach býval je dnes zriadené Mestské múzeum a Schubertova pamätná izba. Jej súčasťou je dobové zariadenie, originálne predmety, ktoré používala grófska rodina i klavír, na ktorom možno hrával aj sám skladateľ.