Tisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa Austrálie

Tisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa AustráTisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa AustráTisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa AustráTisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa AustráTisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa Austrá

Tisícky ľudí protestovali proti oslavám Dňa Austrá

Aborigén vykonáva tradičný dymový rituál austrálskych domorodcov pri príležitosti oslavám Dňa Austrálie v Sydney v utorok 26. januára 2021.