Tlačová konferencia Ústrednej komisie pre referendum

Tlačová konferencia Ústrednej komisie pre referendTlačová konferencia Ústrednej komisie pre referendTlačová konferencia Ústrednej komisie pre referendTlačová konferencia Ústrednej komisie pre referendTlačová konferencia Ústrednej komisie pre referendTlačová konferencia Ústrednej komisie pre referend

Tlačová konferencia Ústrednej komisie pre referend

Z tlačovej konferencie Ústrednej komisie pre referendum (UKR) 8. februára 2015 v Bratislave. Na snímke predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.