Tragédia v Jarovniciach v retrospektíve

Tragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíveTragédia v Jarovniciach v retrospektíve

Tragédia v Jarovniciach v retrospektíve

Postupným uvoľňovaním finančných prostriedkov zo štátnych fondov sa darí vytvárať stále viac pracovných príležitostí pre Rómov pri odstraňovaní následkov povodne v postihnutých oblastiach. V tomto týždni vzrástol počet pracovných miest v rámci verejnoprospešných prác v obci Jarovnice /okr. Sabinov/ z 92 na 154. Okresný úrad práce Sabinov vo svojej pôsobnosti plánuje v rámci VPP zamestnať 397 ľudí. Na snímke z augusta 1998 Rómovia čistia odtokový kanál pri ceste v Jarovniciach.