Ukážka pašovanie cigariet vo Vyšnom Nemeckom

Ukážka pašovanie cigarietUkážka pašovanie cigarietUkážka pašovanie cigarietUkážka pašovanie cigarietUkážka pašovanie cigariet

Ukážka pašovanie cigariet

Colný úrad Michalovce v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) na hraničnom priechode na Ukrajinu Vyšné Nemecké v školiacom stredisku usporiadal tlačovú konferenciu. Témou bol obchod s nelegálnymi cigaretami, ktorými je najviac zasiahnuté východné Slovensko. Na snímke ukážka úkrytov pri pašovaní cigariet. Vyšné Nemecké 30. júla 2019