UNB bojuje s novým koronavírusom

UNB bojuje s novým koronavírusomUNB bojuje s novým koronavírusomUNB bojuje s novým koronavírusomUNB bojuje s novým koronavírusomUNB bojuje s novým koronavírusom

UNB bojuje s novým koronavírusom

Vstup na Kliniku pneumológie a ftizeológie I. Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v Ružinove.