Úprava koryta Dunaja

Koryto rieky DunajKoryto rieky DunajKoryto rieky DunajKoryto rieky DunajKoryto rieky Dunaj

Koryto rieky Dunaj

Na snímke úprava koryta rieky Dunaj pri Tyršovom nábreží v Bratislave 17. októbra 2019.