Urbanova veža a výstava Dar kráľa

Urbanova veža a výstava Dar kráľaUrbanova veža a výstava Dar kráľaUrbanova veža a výstava Dar kráľaUrbanova veža a výstava Dar kráľaUrbanova veža a výstava Dar kráľa

Urbanova veža a výstava Dar kráľa

Urbanova veža (na snímke vľavo) v centre Košíc je po šiestich rokoch opäť prístupná verejnosti. Aj napriek prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na pamiatke je v jej interiéri nová výstava pod názvom Dar kráľa, ktorá približuje spôsob a princípy výroby omšového vína, vývoj katolíckej liturgie či stredoveký eucharistický zázrak. Okrem toho sú tu vystavené kňazské rúcha z obdobia tridentskej liturgie, historicky cenné liturgické knihy a iné predmety.