V Bratislave uskutočnili unikátnu operáciu pre liečbu rezistentnej hypertenzie

Bez názvuBez názvuBez názvuBez názvuBez názvu

Bez názvu

Primár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH MUDr. Ivan Vulev (vpravo) počas kontrolnej vizity u Ľubomíra Strážaya , prvého pacienta na Slovensku , ktorý podstúpil renálnu denerváciu.